Skip to main content
Start main content

29 Nov 2018

新登場 - 日清湖池屋麻辣火鍋味薯片

日清湖池屋又出新產品喇!近日溫度驟降,終於都感覺到冬天來臨。食麻辣火鍋係香港人冬天指定動作,仲有咩正過天寒地凍食火鍋?梗係喺屋企暖笠笠咁一邊食住麻辣火鍋薯片一邊煲劇啦。

 

出色的麻辣火鍋味,必須於麻及辣中取得平衡。日清湖池屋經多番嘗試,終於組合出麻辣並重的獨門配方。薯片一入口花椒及其他香料味立刻刺激味蕾,然後辣味再一湧而上,帶來不同層次的味覺享受。食落真係以為自己去四川麻辣火鍋店食緊火鍋咁。冬天食呢款薯片真係冇得輸!

 

 

 

各大超市及士多辦館現正有售。期間限定,萬勿錯過。